De club enthousiaste mensen blijft maar groeien! Niet alleen de prachtige wagen in de optocht maar ook de neven-activiteiten zijn voor vele een reden om zich aan te sluiten bij de CV de Loopgravers. Sinds december zijn Roy, Judith, Mitch en Jim ook lid van de gezelligste club van Papgat.

Namens alle loopgravers heten wij ze van harte welkom en wensen we ze heel veel plezier tijdens hun lidmaatschap. De jongens (Mitch en Jim) krijgen een belangrijke rol tijdens de loopgroep-act in 2017!